Dzięki platformie WebMagazyny mogą Państwo w zależności od potrzeb  pozyskać lub udostępnić przestrzeń magazynową.

Klientom zapewniamy przestrzeń magazynową na  produkty, jak i mienie osobiste w wybranym okresie czasu, gabarytach, klasie składowania wraz z usługami towarzyszącymi.

Kontrahentom posiadającym wolne zasoby magazynowe zapewniamy ekonomiczne wykorzystanie nieużywanej przestrzeni magazynowej.

Podstawowe funkcjonalności platformy:

  • pozyskiwanie lub udostępnianie powierzchni magazynowej w modelu magazynów rozproszonych,
  • składanie zamówień droga elektroniczną poprzez internetowy panel WebMagazyny,
  • szacowanie cenę usług magazynowych za pomocą kalkulatora online,
  • kontrola realizacji procesu magazynowania przy użyciu systemu raportów.