Opakowanie jednostkowe (oj) opakowanie określonej ilości produktu, przeznaczone na ogół do detalicznej sprzedaży Jest to najmniejsza jednostka opakowaniowa towaru. Ma najczęściej formę opakowania sztukowego, blistra,  displaya, zgrzewki lub multipacka.

 

Opakowanie zbiorcze (oz) - opakowanie co najmniej dwóch opakowań jednostkowych. Ma najczęściej formę pudła kartonowego, pojemnika lub skrzyni.

 

Paletowa jednostka ładunkowa (pjł) -  ładunek uformowany z pojedynczych opakowań zbiorczych lub opakowań jednostkowych uformowany na palecie płaskiej lub w palecie skrzyniowej i zabezpieczony przed rozformowaniem.

 

Jednostka ładunkowa (jł) - ładunek uformowany z pojedynczych opakowań zbiorczych lub jednostkowych, odpowiednio zabezpieczony przed rozformowaniem i przystosowany do przemieszczania, transportu, piętrzenia i składowania jako zwarta jednostka. Termin ten jest także używany do opisu pojedynczego dużego ładunku. Szczególnym rodzajem jednostki ładunkowej jest paletowa jednostka ładunkowa (pjł) lub opakowanie zbiorcze (oz).

 

Wyładunek - zespół czynności związanych ze zdjęciem ładunków ze środka transportu zewnętrznego (pojazdu dostawcy).

 

Załadunek - zespół czynności związanych z umieszczeniem ładunków na środku transportu zewnętrznego (pojazdu odbiorcy).

 

Przechowywanie – czasowe składowanie zapasu towarów w obiekcie magazynowym w odpowiednich warunkach przechowalniczych.

 

Pozycja na dokumencie – wiersz na dokumencie magazynowym opisujący parametry obrotu dla pojedynczego indeksu (asortymentu).

 

Pobieranie jł – zbiór czynności w procesie kompletacji polegający na pobraniu właściwych (zgodnych z listą kompletacyjną) towarów z miejsca ich składowania i transporcie do strefy kompletacji.

 

Uformowanie jł - zbiór czynności związanych z formowaniem jednostki ładunkowej wydania z opakowań zbiorczych według zamówienia klienta.

 

Zabezpieczenie jł – zabezpieczenie ładunków tworzących jednostkę ładunkową przed rozformowaniem i uszkodzeniem w procesie magazynowania i transportu za pomocą specjalnych nakładek, taśm lub  folii termokurczliwej itp.)

 

Kontrolowanie - Inspekcja towarów, obejmująca:

- sprawdzanie zgodności faktycznej ilości towarów z zamówieniem lub z dokumentem  towarzyszącym,

- sprawdzanie zgodności jakości ze specyfikacją.

 

Raportowanie – przygotowanie i przesłanie okresowych sprawozdań według wymagań Zamawiającego.

 

Znakowanie - umieszczanie oznakowania w postaci etykiet na jł w celu jednoznacznej identyfikacji jednostek ładunkowych.

 

Raportów w ciągu doby  liczba raportów przesyłanych w ciągu doby. Np. 1/7 oznacza przesyłanie raportu 1 raz w ciągu 7 dni (raz w tygodniu).