Instrukcja obsługi systemu dla poszczególnych użytkowników:

 

Klient:

http://dokumentacja.in2box.com.pl/holkap/client.htm